Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

VÁLLALATI SIKERTÉNYEZŐK

SUCCESS FACTORS OF COMPANIES


Dr. Nagy Adrián, Tobak Júlia

Abstract

A manapság gyorsan és dinamikusan fejlődő környezetben a vállalkozások piaci versenyképességük fenntartásával, annak növelésével, folyamatos fejlesztéssel érik el eredményeiket. Az eredményes és sikeres működés érdekében a vállalkozásoknak össze kell hangolniuk a vállalati kultúrát a szervezeti struktúrával, ez stratégiai szervezetfejlesztéssel érhető el. A külső és belső kulcsfontosságú tényezők alakulásának előrejelzése hozzásegíti a vállalkozásokat a különböző szervezeti célok eléréséhez. A tanulmány célja különböző szakirodalmak segítségével definiálni, hogy mi nevezhető vállalati sikernek, illetve mely tényezők járulnak hozzá a sikerességhez.

In today’s rapidly and dynamicly developing environment the companies achieve their goals by maintaining and increasing their competitiveness and continous developement. Companies have to sync the corporate culture with the organizational structure in order to operate successfully and effectively. Forecasting the changes in external and internal key factors can help to reach different goals. This study aims at defining what could be called success and what factors can contribute to the effective operation. To have a definition of corporate success I have used various literatures.


Keywords

Kulcsszavak: sikertényezők, vállalati kultúra, szervezeti struktúra, teljesítmény, versenyképesség,

Keywords: success factors, corporate culture, organizational structure, efficiency, competitiveness,


References

[1] Antal Zs.(2006): A szervezeti struktúra mint a stratégia megvalósítását támogató eszköz Versenyképesség KutatásMűhelytanulmány-sorozat, 40. sz. kötet; http://edok.lib.uni-corvinus.hu/182/1/40_mht_antal_zs.pdf, Letöltésdátuma: 2015.08.10.
[2] C. Caspar – Ana Karina Dias – Heinz-Peter Elstrodt (2010): The five attributes of enduring family businesses,McKinsey&Company, pp. 3-4.
[3] Fred R. David (2015): Strategic Management. Concept and Cases, Thirteenth Edition, Pearson Education, PrenticeHall, ISBN 978-0-13-612098-8. pp. 93. 3.
[4] Horváth P. - Partners Controlling (2008): Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Kiadó, Budapest
[5] Lindow, C. M. - Stubner, S. - Wulf, T. (2010): Strategic fit within family firms: The role of family influence and theeffect on performance, Journal of Family Business Strategy 1. 167–178 pp.
[6] Nábrádi A. – Nagy A. (2007): A vállalkozások működtetése az Európai Unióban, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest,ISBN 978-963-9736-36-8. pp. 95;
[7] Wright, M. - Kellermanns, F. W. (2011): Family firms: A research agenda and publication guide. Journal of FamilyBusiness Strategy 2. pp. 187–198.Copyright (c) 2020 Gradus