Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC NŐI VETÜLETE

THE HUNGARIAN LABOUR MARKET FROM WOMEN’S APPROACH


Lipták Katalin, Matiscsákné Lizák Marianna

Abstract

Napjainkban fontos szerepet játszik a munkaerőpiacon az esélyegyenlőség és a hátrányos helyzetű marginális munkaerő- piaci rétegek jelentősége, így a nők munkaerő-piaci részvétele. A magyarországi adatsorokat elemezve láthatjuk, hogy a nők munkaerő-piaci részvétele jelentősen elmarad a férfiakétól. Ennek okaira világítunk rá.

The equal opportunities for disadvantaged and marginalized groups in the labor market, so the labor force participation of women play an important role in the today's economics thinking. The Hungarian data sets analysis shows that the labor market participation of women is significantly lower than those of men. As we try to shed light on the causes.


Keywords

Kulcsszavak: nők, munkaerőpiac, esélyegyenlőség,

Keywords: women, labour market, equal opportunities,


References

[1] Az EURÓPA 2020 STRATÉGIA végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv ,2010. november 12.
[2] Beck-Gernsheim, Elisabeth (1976): Der geschlechtsspezifische Arbeitsmarkt: Zur Ideologie und Realität vonFrauenberufen, Frankfurt am Main
[3] Belinszki Eszter (1997): A munka nemesít? Elméleti magyarázatok a nők munkaerő-piai helyzetéről, SzociológiaiSzemle, 1997. év 7. évf. 1. szám 133-155. oldal
[4] Csépe Valéria (2008) „Édes teher”: Szerepválságban vannak-e a kutatónők? Magyar Tudomány, 169. évf. 11.szám, pp. 1396 – 1403.
[5] Frey Mária (2005): A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezetének változásai, In: Munkaerőpiaci Tükör2005., Fazekas Károly és Koltay Jenő (szerk.), MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest
[6] Lipták Katalin (2014): Változó munkaerőpiac?! Munkaerő-piaci előrejelzés az Észak-magyarországi régióban,Területi Statisztika 54. évf. 3. szám pp. 220-236.
[7] Matiscsákné Lizák Marianna (2014): A női foglalkoztatást befolyásoló tényezők, Globális kihívások a XXI.században tudományos konferencia, Eger, 2014. november 12.
[8] http://www.szakszervezetek.hu/hirek/414-a-nok-es-a-ferfiak-kozti-berezesi-kulonbsegek-europai-kitekintesben-es-magyarorszagon letöltve: 2016.01.11.Copyright (c) 2020 Gradus