Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SZERVEZETI TUDÁSMEGOSZTÁS

ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE SHARING


Juhász Csilla

Abstract

A tudásmenedzsment az egyik legfiatalabb menedzsment terület. A szervezetek egyik kevésbé kihasznált erőforrása a tudás. A tudás menedzselése fontos vezetői feladat, de a szervezeti tagok részvétele nélkülözhetetlen. Tudásmenedzsment vizsgálatainkat egy tanuló szervezetnél végeztük. Megvizsgáltuk, hogy az egyes tudásátadási formákat az adott szervezet tagjai hogyan értékelik hatékonyságuk és fontosságuk alapján.

Knowledge management is the youngest field of management. Knowledge is one of the unused source of organization. Management of knowledge is important managerial task, but employee’s contribution is essential. Our knowledge management survey we made in an study organization. We have studied how valued at the organizational members the forms of knowledge sharing their effectiveness and their importance.


Keywords

Kulcsszavak: Tudásmenedzsment, tudásmegosztás, információ menedzsment, szervezeti tanulás, szervezeti tudás,

Keywords: Knowledge management, knowledge sharing, information management, organizational learning, organizational knowledge,


References

[1] Davenport T.H. –Prusak L. (2001): Tudásmenedzsment. Kossuth Kiadó, Budapest
[2] Bőgel György (2000): Tudásmenedzsment. Verseny az elektronikus üzletben Műszaki Könyvkiadó, Budapest, pp.120-130.
[3] Tomka János (2009): A megosztott tudás hatalom. Budapest: Harmat Kiadó, 284 p.
[4] Fehér Péter (2002): Tudásmenedzsment: a jövő szolgáltatása, Szolgáltatások a 3. évezredben. BKÁE, Budapest,pp. 421-422.
[5] Bencsik Andrea (2009): A tudásmenedzsment emberi oldala. Budapest. Z-press kiadó, pp. 13-202.
[6] Gulyás László – Keczer Gabriella (2012): Projektmenedzsment 1.0. Egyesület Közép-Európa kutatására. Szegedpp.9.
[7] Móré Mariann – Szilágyi Barnabás (2014): A tudás jelentősége a szervezetek életében. Taylor Gazdálkodás- ésszervezéstudományi folyóirat. VI. évf. 1-2. sz. pp. 331-341.
[8] Kozák A. (2015): A mentori rendszer működési tapasztalatairól: Félig strukturált interjús vizsgálat magyar ésamerikai HR vezetőkkel. Munkaügyi Szemle 5: pp. 62-70.
[9] Dajnoki K. (2014): Helyet Mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók HRsajátosságainak feltárása az Észak-Alföldi Régióban. Egyesület Közép-Európa Kutatására. Szeged. pp. 157-167.
[10] Pierog Anita (2013): Új vezetési kihívás: civil szervezetek. VIKEK Közleményei III. évf. 1-2.sz. (No. 5-6.) pp. 159-166.
[11] Bencsik Andrea – Juhász Tímea (2014): A tudásmenedzsment gyakorlata a gyermekgondozási szabadságontartózkodó nők körében. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi Folyóirat. VI. évf. 1-2. szám pp.430-438.
[12] Bácsné Bába Éva (2011): Menedzserek személyes hatékonysága idővizsgálatok tükrében. Act Sci Soc 34 :pp. 77-84.
[13] Szabados György (2006): A csoportmenedzsment vezetési és szervezési összefüggései. A térségfejlesztésvezetési és szervezési összefüggései. Tudományos ülés, Debrecen, pp. 237-242.
[14] Ferencz Árpád - Nótári Márta - Kalmár Rita (2009): Cost accounting and marketing analysis of processedhungaricums. Erdei Ferenc V. Tud. Konferencia kiadványa. Kecskemét. pp. 108-112.
[15] Kun András (2004): A vállalati oktatáspolitika – esettanulmányok alapján. In: Hadháziné Barizs Edit – Polónyi István(szerk): Felnőtt képzés. Vállalati képzés. Competitio könyvek. Debreceni Egyetem KTK
[16] Barizsné Hadházi Edit (2012): Vállalatok képzési magatartása. VIKEK Közleményei IV. évf. 5. sz. (No. 11.) pp. 85-93.
[17] Ujhelyi Mária (2001): Az emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés, valamint a szervezetfejlesztés kapcsolata.Doktori értekezés. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Budapest. 95, 134.
[18] Argyris, C. (1992): On Organisational Learning. Blackwell, Cambridge, MA
[19] Argyris C. – Schön, D.A. (1978): Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Addison-Wesley,Reading, MA In: Gergely Róbert (2011): Tudatos tudásmenedzsment, versenyképes tudás. [Online]http://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2011/menedzsment/GergelyRobert.pdf [Megtekintés: 2016.01.05.]
[20] Pemberton, J.D. – Stonehouse, G.H. (2000): „Organisational learning and knowledge assets - an essentialpartnership”. In: The Learning Organization. Vol. 7. No. 4, pp. 184-193.
[21] Dienesné Kovács Erzsébet - Gergely Éva (2009): Examining some fields within human resources management.Apstract - Applied Studies In Agribusiness And Commerce 3.:(3-4.) pp. 49-52.
[22] Csehné Papp Imola (2011): A társadalmi-gazdasági kihívásoknak való megfelelés érvényesítése azagrárszakképzésben. In: A református tanítóképzés múltja, jelene, jövője, KFRT Főiskola, Debrecen pp 178-181.
[23] Senge, P. M. (1998): Az Ötödik alapelv, HVG kiadó, Budapest
[24] Garvin D. A. (1993): Building a learning organization. In: Bencsik A. (2009): A tudásmenedzsment emberi oldala. Z-press Kiadó, Budapest. pp. 13-202.
[25] Stocker, M. (2004): Tanuló szervezetek a fenntartható fejlődésért, Menedzsmentfórum,http://www.mfor.hu/cikkek/cikk.php?article=14289 (Megtekintés: 2014.05.27)
[26] Láczay Magdolna (2012): A szervezeti kultúra és a regionalitás. VIKEK Közlemények IV. évf. 2. sz pp.75-86
[27] Vántus András (2010): A foglalkoztatottság jellemzőinek változása Hajdú-Bihar megyei állattenyésztőgazdaságokban. Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. II. évf. 2-3. sz. (No. 3-4.) pp. 24-31.Copyright (c) 2020 Gradus