Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

HATÁSVIZSGÁLAT A VÁROSI HÍRNÉV ÉS A VÁLLALATI HÍRNÉV KÖZÖTT AZ AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. HATÁSA GYŐR VÁROS REPUTÁCIÓJÁRA

IMPACT ASSESSMENT BETWEEN THE CITY AND THE COMPANY REPUTATION EFFECT of the THE AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. On THE REPUTATION OF THE CITY OF GYŐR


Jakab Petra, Konczosné Szombathelyi Márta

Abstract

Ahogy a fogyasztási javak piacán versenyfutás zajlik a fogyasztókért, úgy versenyeznek a harmadik évezred városai a lakosokért, befektetőkért, nagyvállalatokért, turistákért. E versenyfutásban nagy fegyvertény a város imázsa, jó hírneve, reputációja, ezek tudatos alakítása. Győr, a dinamikusan fejlődő város gazdasága az autóiparra épül, fő pillére a jelentős nemzetközi nagyvállalat, az Audi Hungaria Motor Kft. (AHM). Kutatásunk során a város, valamint a járműipari vállalat egyik fontos érintetti csoportjának kérdőíves megkérdezésével arra kerestük a választ, milyen hatással van az AHM Győr városának megítélésére.

Since there’s a race for customers on the market of the consumer goods, cities of the 21st century compete for inhabitants, tourists, investors and companies. In this competition a huge scale of city marketing tools are available, the city image and good reputation, their conscious framing are one of the biggest feats of arms. The economy of the dynamically developing city, Győr is on the car manufacturing industry. Its main leg is the Audi Hungaria Motor Kft. Target of our research is to find out, what kind of effects the dynamically developing car manufacture AHM on the reputation, image of the city of Győr has.


Keywords

Kulcsszavak: hírnév, imázs, stakeholder, AHM, Győr városa,

Keywords: reputation, stakeholder, headquarter, AHM, city of Győr,


References

[1] Audi Hungaria Motor Kft. (2015). Audi Hungaria and the society. Internet elérhetőség: https://audi.hu/en/corporate-responsibility/audi-hungaria-and-the-society/, [Megtekintve 2015. november 09.].
[2] Cséfalvay Zoltán (1994): A modern társadalomföldrajz kézikönyve. – Budapest: Ikva Könyvkiadó Kft.
[3] Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing the Value from the Corporate Image. – Boston: Harvard BusinessSchool Press.
[4] Jakab, P. (2014a). Győr, városmarketing a gyakorlatban. In: Tózsa, I. (szerk.) Turizmus és településmarketing. –Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék, pp. 159-168.
[5] Jakab, P. (2014b). Sikeres gazdasági modellváltások Győrben. In: Honvári, J. (szerk.) Győr fejlődésénekmozgatórugói. – Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., pp. 140-157.
[6] Jakab, P. (2011). Városimázs: A hard és soft telephelytényezők szerepe. – Előadás a Kautz Konferncián, Győr,2011. június 11.
[7] Konczosné Szombathelyi Márta (2013): A hírnév és menedzselése. In: Tompos, A., Ablonczyné Mihályka, L.(szerk.) Növekedés és egyensúly. – Győr: Széchenyi István Egyetem.
[8] Konczosné Szombathelyi, M. (2012). Nemzetközi tendenciák a PR-ban. In: Józsa, L. – Konczosné Szombathelyi,M., Huszka, P. (szerk.). A marketing új tendenciái. – Győr: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Kar, pp. 215-228.
[9] Pinillos, A. (2012). Why companies need to worry about managing their reputation or why Schumpeter has a limitedview of companies’ reputation. Internet elérhetőség:http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/2012/05.31/why-companies-need-to-worry-about-managing-their-reputation-or-why-schumpeter-has-a-limited-view-of-companiesE2%80%99-reputation/, [Megtekintve 2013. május20.].
[10] Rechnitzer, J., Tamándl, L. (2014). A győri járműipari körzet, mint a térség új iránya és eszköze. – Győr: SzéchenyiIstván Egyetem.
[11] Reputation Institute (2015): 2015 City RepTrak®. The World’s Most Reputable Cities. Internet elérhetőség:http://www.reputationinstitute.com/CMSPages/GetAzureFile.aspx?path=~\media\media\documents\city-reptrak-report-2015_1.pdf&hash=572727a7861adbdd112210d89e7d6d49a4f636344b2cf8b790132890961c62fa&ext=.pdf., [Megtekintve 2015. november 23.].
[12] Roper, S., Fill, C. (2012). Corporate Reputation. Pearson
[13] Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2015). Internet elérhetőség:http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haDetails.jsp?query=kshquery&lang=hu, [Megtekintve 2015. október 10.].
[14] Szakál, Gy. (1995). Az image, mint a városmarketing eszköze. Tér és Társadalom 1995/1-2. pp. 25-31.
[15] Szakál, Gy. (2002). Vállalkozó győri polgárok. 1870-1940. – Budapest, L’Harmattan.
[16] Szeles, P. (2010). Konferenciaelőadás: Hírnévmenedzsment, a reputáció mérése és kockázatai a Magyar PRSzövetségnél). Budapest, 2010. május 14. Internet elérhetőség:http://www.comprad.hu/hu/compradblog/343.html, [Megtekintés: 2015. augusztus 10.].Copyright (c) 2020 Gradus