Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A FOGVATARTOTTAK CSALÁDI KAPCSOLAT- TARTÁSÁNAK TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI ÖSSZEFÜGGÉSEI

SOCIAL AND REGIONAL CONTEXTS OF THE MAINTENANCE OF PRISONER’S FAMILY RELATIONSHIPS


Hégely Péter

Abstract

A család a társadalom legkisebb és talán legfontosabb alapköve. Elsődleges szocializációs közeg, mely döntően határozza meg a személyiség fejlődését, az egyén kibontakozásának kereteit. Egy-egy bűnözői karrier vizsgálatakor a legtöbb esetben szembesülhetünk a nem megfelelő családi háttérrel, aminek okán hiányoznak a kontroll funkciók, a helyes és a helytelen cselekedetek és azok következményeinek reális felmérésének és mérlegelésének képessége. A büntetés-végrehajtás (bv.) feladata a totális elzárás büntetésének végrehajtása mellett a fogvatartottak felkészítése a szabadulást követő évekre. A sikeres visszailleszkedés a támogató család nélkül a legtöbb esetben nem lehetséges. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön egy kísérleti projektben a legnehezebbre vállalkozott, hosszú ítéletes elítéltek családi kapcsolatait kívánta felmérni és a lehetőségekhez mérten megerősíteni. Jelen tanulmány az elvégzett kutatásokon, felméréseken keresztül azt mutatja be, hogy megfelelő külső segítséggel lehetséges a családi kapcsolatok erősítése, és ez nagyban elősegíti a későbbi szabadulás sikerességét, a visszaesés elkerülését.

The family is the smallest and perhaps the most important unit of society. It is the primary socializing agent, which mainly determines the development of personality and frames of individual’s unfolding. Investigation of criminal carriers in most cases can face inadequate family support, which leads to a lack of control functions, capability of the assessment and consideration of the right and wrong actions on a realistic basis. Besides the implementation of punishment of total confinement prison service is also responsible for preparing prisoners for the years after release. The successful reintegration without the support of the family in most cases is not possible. Sopronkőhida Prison undertook the most difficult task in a pilot project: to measure and as far as possible to confirm the family relations of long-prejudiced prisoners. Present study carried out through research and surveys describes that appropriate external assistance is essential in strengthening family relationships and this will greatly contribute to the future success of release, to avoid recidivism.


Keywords

Kulcsszavak: Büntetés-végrehajtás, Börtönföldrajz, Családi kapcsolatok, Reintegráció,

Keywords: Prison Service, Prison geography, Family Relationships, Reintegration,


References

[1] HÉGELY P. (2014): A hazai büntetés-végrehajtás és a szabadulók társadalmi reintegrációjának földrajziösszefüggései – a „Börtönföldrajz” kiindulópontjai. VII. Magyar Földrajzi Konferencia, 2014., Miskolci Egyetem,Miskolc, pp. 162-170.
[2] http://archive.spectator.co.uk/page/4th-june-1965/11
[3] CSERNYÁNSZKY L.–HÉGELY P. (2011): Kapuláz – esély az életre. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,Sopronkőhida. pp. 20-30.
[4] FIÁTH T. (2012): Börtönkönyv. Háttér Kiadó, Budapest, pp. 13-30. továbbá NAGY F. (2013): Gondolatok a hosszútartamú szabadságvesztésről és az európai börtönnépességről. Börtönügyi Szemle (2013/1), Budapest. pp. 1-16.
[5] SCHMELL J.-PALLO J. (Szerk.) (2014): Új utakon a büntetés-végrehajtás, BVOP, 2014., Budapest, pp. 88-92.Copyright (c) 2020 Gradus