Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

KOMPLEX SPORTITŰDÖK COMPLEX SPORTSERVICE EVSZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKELÉS: VEZETŐI ATTALUATION: ATTITUDES OF LEADERSHIP


Hargitai Dávid Máté

Abstract

A tanulmány célja, hogy a belső érintettek (vezetők) attitűdjét megvizsgáljam a sportszolgáltatás értékeivel kapcsolatban. A szakirodalom alapján négy dimenzió mentén, kvalitatív módon elemeztem a csoportokat.

The aim of study is that to examine the attitudes of internal stakeholders (leader) about the values of sport services. Based on the literature I qualitatively analyzed the groups with four dimensions.


Keywords

Kulcsszavak: stakeholder, attitűdök, sportszolgáltatás,

Keywords: stakeholder, attitudes, sportservices,


References

[1] András Krisztina (2003): Üzleti elemek a sportban, a labdarúgás példáján, Budapesti Közgazdaságtudományi ésÁllamigazgatási Egyetem, Gazdálkodástani Ph.D program, Ph.D disszertáció
[2] Dr. Sárközy Tamás (2002): A sporttörvény magyarázata; HVGORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
[3] Nagy Péter (1995): Bevezetés a professzionális sport közgazdaságtanába, BKE jubileumi konferencia kötet, BKE
[4] Dénes F.-Misovicz T.(1994): Bevezetés a sportökonómiába, Vezetéstudomány, 1994. 3. szám pp. 57-61
[5] Katzell, R. A. - Austin, J. T. (1992): From then to now: The development of industrialorganizational psychology inthe United States. Journal of Applied Psychology, 77, pp. 803–835
[6] Chikán Attila (1997): Vállalatgazdaságtan. AULA Kiadó, Budapest. ű
[7] M.T. Friedman – D.S. Mason (2004): A Stakeholder approach to Understanding Economic Development DecisionMaking: Public Subsidies for Professional Sport Facilities. Journal of Management, 2008,34, pp. 1152-1189
[8] Clarkson, M. (1995): A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. TheAcademy of Management Review, 20, 1, pp. 92–117
[9] Pálinkó Éva (2009): Fiatal kutatók életútja és szakmai identitása Ph.D értekezés, Budapest
[10] Kelly, John R. (1983): Leisure Identities and Interactions, London: George Allen & Unwin, Publisher. DevelopmentDecision Making: Public Subsidies for Professional Sport Facilities. Journal of Management, 2008,34, pp. 1152-1189
[11] Nádori L. – Bátonyi V. (2003): Európai Unió és a sport, Uniós csatlakozás a sportban. Dialóg Campus Kiadó,Budapest – Pécs
[12] Varga Cs. (2008): Kistérségi sport és szabadidős stratégia. ÖTM Sport szakállamtitkárság, Budapest.
[13] Wann, D. L. (1997): Sport Psychology. Upper Saddle River, N.J., Prentice Hall.Copyright (c) 2020 Gradus