Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK – KÖZÖS ÉRTÉKTEREMTÉS A CIVIL SZFÉRÁBAN

SOCIAL COLLABORATION – CREATION JOINT AND SHARED VALUE IN THE CIVIL SPHERE


Gulyásné Kerekes Rita, Papp Adrienn

Abstract

A tanulmány a marketing két területe, a co-creation és a non business marketing, azon belül is a civilek munkájának összekapcsolási lehetőségeit boncolja. A for-profit szférában az együttműködés, a co-creation fogalma számos szerző által definiált, a gyakorlati életben sok pozitív példát találunk rá. A társadalmi marketing fontos szereplői, a civilek életében mára már megkérdőjelezhetetlen a marketing fontossága, a célcsoportok azonosításától a stakeholder menedzsmenten át a kommunikációig, számos területen. Érdemes megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a stakeholder menedzsment és a feladatorientált társadalmi marketing megközelítéssel párhuzamosan a civileknek milyen lehetőségeik vannak az együttműködésre az önkéntesen vállalt feladataik ellátásában a lakossággal, a többi civil szerveződéssel, a kormányzattal, és nem utolsó sorban a versenyszféra szereplőivel való hatékony és hatásos együttműködésben.

The study dissects the two areas of marketing, co-creation and non business marketing, within the interconnection of the civilian work. In the for-profit sector the collaboration and the co-creation concept defined by a number of authors, we find a lot of positive example in the business life for it. The key players of social marketing, in the lives of civilians the marketing now has unquestionable importance, from the identification of the target groups, communications, to stakeholder management, in many areas. It is worth considering the possibility, that parallel to the stakeholder management and the task-oriented social marketing approach, what are the possibilities for civilians for cooperation in carrying out their tasks voluntary with other civilians, the government, and not least, an efficient and effective collaboration with the business sector.


Keywords

Kulcsszavak: co-creation, CSV, stakeholder management, civilek, közös értékteremtés,

Keywords: co-creation, CSV, stakeholder management, civilians, joint and shared value,


References

[1] Andreasen, A. (2006): Social Marketing in the 21st Century. Thousand Oaks California, Sage Publications
[2] Freeman, E. – Reed, D. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on
[3] Corporate Governance. California Management Review, Vol. 25 pp.88-106.
[4] Gromberg, E. C. (2006): Handbuch Sozial-Marketing. Berlin, Cornelsen Verlag
[5] Lusch, F. – Webster, F.: (2011): A stakeholder-Unifying, Cocreation Philosophy for Marketing, Journal ofMacromarketing, 31(2)129-134.
[6] Pataki, Gy. - Radácsi, L. (2000): Alternatív kapitalisták - Gazdálkodás az érintettek jólétéért, Új Paradigma Kiadó.
[7] Piskóti I., Nagy Sz., Dankó L., Molnár L., Marien A.(2012): “A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás” az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott kétéves kutatási programbeszámolója (OTKA száma: K 81718) Miskolc
[8] Porter, Michael E. -. Kramer, Mark R. (2011): Creating Shared Value: How to. Reinvent Capitalism—and Unleash aWave of Innovation and Growth, Harvard Business Review, January/February, pp. 63-70.
[9] Praharald, C.K. – Ramaswamy, V. (2004): Co-creation experiences: The next practice in value creation, Journal ofInteractive Marketing, volume 18, number 3,
[10] Redlich, T. et al. (2014): The impact of openness on value co-creation in production networks, Procedia CIRP, 16,44-49.
[11] http://www.fastcompany.com/1743529/how-ge-changing-business-through-shared-value [Megtekintve: 2016.01.04.]
[12] http://www.nestle.com.sg/csv/creatingsharedvaluecasestudies/allcasestudies/the_cocoa_plan [Megtekintve:2016.01.04.]
[13] http://www.forbes.com/sites/csr/2011/06/14/three-great-examples-of-shared-value-in-action/ [Megtekintve:2016.01.04.]Copyright (c) 2020 Gradus