Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

MÉRÉSI MÓDSZEREK A COACHING MEGTÉRÜLÉSÉRE

THE METHOD OF MEASUREMENT FOR RETURN ON COACHING


Fenyvesi Éva, Vágány Judit, Kárpátiné Daróczi Judit

Abstract

Az üzleti világban azok a cégek tudnak élen maradni, ahol a vezetők a szakmai és vezetői képességeiket magas szinten és folyamatosan fejlesztik s tudásukat képesek a gyakorlatban alkalmazni. A vezetői képességek fejlesztésének Magyarországon is egyre inkább kedvelt módszere a coaching. Ahhoz azonban, hogy hosszú távon is fontos menedzsment eszköz maradjon, a coachnak, az ügyfelének és a megbízójának egyértelműen be kell tudnia azonosítani, hogy mennyiben teremtett a coaching hozzáadott értéket a vállalat számára. Így szükségszerű vált a coachingnak köszönhető üzleti hatások számszerű mérése. E publikációban primer és szekunder vizsgálatok eredményeire támaszkodva kívánunk bemutatni néhány a coaching hatékonyságának mérésére eddig kifejlesztett és alkalmazott pénzbeli és nem pénzbeli módszert.

Those companies can remain on top in business, where the managerial and professional skills of leaders are at high level and are continuously improved, and leaders can use their knowledge in practice. Coaching is getting a more and more preferred tool for improving the leadership skills also in Hungary. It is very important that coach, coachee and sponsor could clearly identify, in what sense coaching provides added value for the company, and this is also needed for coaching to remain a long-lasting management tool. This is why measuring of coaching has become necessary. In this publication several methods, which have been developed and widely used for measuring financial and non-financial effectiveness of coaching are discussed based on results of primer and seconder researches.


Keywords

Kulcsszavak: Coaching, Hatékonyság, Befektetés megtérülése,

Keywords: Coaching, Effectiveness, Return On Investmen (ROI),


References

[1] Éva Fenyvesi – Judit Vágány – Judit Kárpátiné-Daróczi (2015): Measure the success of coaching. (A coachingsikerének mérése). In: Dr. habil Ferencz Árpád (szerk.): II. Gazdálkodás és Menedzsment TudományosKonferencia. II. kötet. „A vidék él és élni akar”. 2015.08.27. Kecskemét. pp. 759-763.
[2] Phillips, J. J. – Phillips, P. P. (2005): Measuring ROI in Executive Coaching. International Journal of Coaching inOrganizations, 2005, Volume 3, Issue 1, pp. 53-62.
[3] Edwards, L. A. (2011/a): Measuring reaction and learning measures of coaching impact. Coaching Word. March,2011. pp. 5-6.
[4] Edwards, L. A. (2011/b): At the heart of measuring coaching ROI… Application, implementation, and impact.Coaching Word. April, 2011. pp. 5-6.
[5] Edwards, L. A. (2011/c): Reporting ROI of coaching. Coaching Word. May, 2011. 5. p.
[6] Anderson, D. – Anderson, M. (2005): Coaching that counts. Harnessing the Power of Leadership Coaching toDeliver Strategic Value. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, USA.
[7] O’Neil, M. B. (2008): Coaching. A vezetői szerep és feladat tudatosítása. HVG Kiadó, Budapest. pp. 235-248.
[8] Grant, A. M. (2012): ROI is poormeasure of coaching success: towards a more holistic approach using a well-beingand engagement framworke. Coaching. An International Journal of Theory, Reasearch and Practice. 2012. pp. 1-12.
[9] Bagi Noémi (2013): A coaching hatékonyságát befolyásoló tényezők. A szakirodalom tükrében és coach-szemmel.Magyar Coachszemle 2013. 1. szám. pp. 29-43.
[10] Filius Ágnes (2012) Így mérhető a coaching hatékonysága http://www.hrportal.hu/hr/igy-merheto-a-coaching-hatekonysaga-20120116.html.Copyright (c) 2020 Gradus