Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

THE POSSIBLE INTRODUCTION OF FINANCIAL INSTRUMENTS WITH REGARD TO THE FINANCIAL NEEDS IN THE AGRI-FOOD BUSINESS


Domán, Csaba, Lámfalusi, Ibolya, Bojtárné Lukácsik, Mónika, Vásáry, Miklós

Abstract

Hungary is planning the introduction of repayable subsidies for the agricultural, food and fishery sectors for the 2014-2020 period in order to expand the financial opportunities. Financial instruments can be taken by enterprises who are profitable but – for any reason (eg. size, lack of funds) – they are not able to obtain other market sources of funding. In order to localize this group of businesses we made a GAP analysis. During analysis our hypothesis was confirmed that the area based subsidies have protected certain agricultural sectors from the effects of the crisis. In agriculture the small and medium size enterprises (SME’s) and individual farmers, in the food industry also the SME’s, and in the fishery industry also the SME’s are identified as business groups who are not able to or hardly able to be financed by market sources of funding. The reasons for the sub-optimal financing situation are primarily the size, the lower than average but still positive profitability, lack of funds, and the lack of documentation for individual farmers can cause the failure of the credit rating.


Keywords

Keywords: Financial instruments, GAP-analysis, Loan, Structure of sources, Profitability,


References

[1] Bíró Sz. (2009): A földjelzálog-hitelezés intézményrendszer és alkalmazási lehetőségei a magyarmezőgazdaságban. Doktori értekezés, Gödöllő.
[2] Fábián, G.-Hudecz, A.-Szigel, G. (2010): A válság hatása a vállalti hitelállományokra Magyarországon és máskelet-közép-európai országokban. Hitelintézeti Szemle, 9. évf. 5. szám, 445-460. o.
[3] Francsovics, I. (2005): A mezőgazdasági vállalkozások forrásszerkezetének összefüggései. Budapesti CorvinusEgyetem. PdD dolgozat.
[4] Kemény, G. (2010): A hazai mezőgazdaság finanszírozásának főbb elemei a pénzügyi válságban. Gazdálkodás,LVI. évf. 5. szám.
[5] Kemény, G.-Felkai, B.-Fogarasi, J.-Kovács, G.-Merkel, K.-Tanító, D.-Tóth, K.-Tóth. O. (2010): A hazaimezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság ezekre gyakorolt hatása. Agrárgazdasági Könyvek,Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 2010/2. szám.
[6] KSH (2014): A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 KSH, 2014. július
[7] Tanító, D.-Lámfalusi, I.-Domán, Cs.-Tóth, K.-Péter, K. (2014): Pénzügyi eszközök alkalmazása azélelmiszergazdaságban. Agrárgazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Könyvek, Budapest.Copyright (c) 2020 Gradus