Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SAJÁTOSSÁGOK A FOGYATÉKOS ÉS MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK FOGLALKOZTATÁSÁBAN

OCCUPATIONAL CHARACTERICS OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES AND A REDUCED WORK CAPACITY


Balázs-Földi Emese, Dajnoki Krisztina

Abstract

A XXI. századra elmondható, hogy a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek helyzete nem csupán gazdasági, foglalkoztatás- vagy szociálpolitikai probléma, hanem fontos emberjogi, esélyegyenlőségi kérdés is. Az esélyegyenlőség biztosításához, a hatékony és eredményes célzott programok megvalósításához szükséges a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyeket, mint sajátosságokkal és egyediségekkel rendelkező munkavállalói csoportot jellemezni, ismerni. A tanulmány célja, hogy szekunder vizsgálat segítségével feltárja, milyen vizsgálatok és kutatások történtek hazánkban, melyek a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekre, mint munkavállalókra irányultak. A tanulmány a célcsoport szemszögéből mutatja be, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen problémákkal küzdenek, milyen akadályokkal, gátakkal szembesülnek, illetve milyen segítséget igényelnek álláskeresés, illetve munkavégzés során.

In the 21st century it can be said that the situation of persons with disabilities and a reduced work capacity is not only an economic, occupational or sociopolitical problem, but also an important issue of human rights and equal opportunities. In order to ensure equal opportunities, as well as carry out efficient, and effective programs aimed at the persons with disabilities and a reduced work capacity, it is necessary to describe and get to know them as an employee group with their own characteristics and uniqueness. Applying a secondary research method, this study aims at exploring investigation and research in our homeland, which focus on persons with disabilities and a reduced work capacity as employees. From the viewpoint of the target group the study discusses the experiences they have, the problems they struggle with, the obstacles and hindrances they face, as well as the kinds of help they demand in the course of job search and work.


Keywords

Kulcsszavak: fogyatékosság, megváltozott munkaképesség, diszkrimináció, esélyegyenlőség, gazdasági aktivitás,

Keywords: disability, reduced working capacity, discrimination, equal opportunity, economy activity,


References

[1] Szellő János (2013): A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartásáraMagyarországon. Kutatási zárótanulmány. Pécsi Tudományegyetem. Pécs.
[2] European Commission (2012): Discrimination in the EU in 2012. Special Barometer 393. Letöltés:www.ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf, időpontja: 2015.08.19.
[3] Jacobs, Lesley (2004): Pursuing equal opportunities: the theory and practice of egalitarian justice. CambridgeUniversity Press. Cambridge. pp.10-11.
[4] Szabó Miklós – Berde Csaba (2007): Esélyegyenlőség az emberi erőforrás menedzsmentben. In: EsélyEgyenlőségi Emberi Erőforrás Menedzsment. Szerk.: Berde Csaba – Dajnoki Krisztina. Campus Kiadó, Debrecen,pp.9-23., Dajnoki Krisztina (2014): Helyet mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességűmunkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Észak-alföldi Régióban. Közép-Európai Monográfiák No.12,Egyesület Közép-Európa Kutatására, Szeged, pp.32-33.
[5] Lovász Anna – Telegdi Álmos (2009): Munkapiaci diszkrimináció – típusok, mérési problémák, empirikusmegoldások. In: Lovász, A. – Telegdi, Á. (szerk.): Közelkép: Munkapiaci diszkrimináció. Letöltés:econ.core.hu/file/download/mt09/hu/kozelkep.pdf, időpontja: 2015. 05.08. p.46.
[6] KSH (2012a): A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete 2011. Központi Statisztikai Hivatalmunkaerő felmérése. Budapest
[7] KSH (2012b): Munkaerő-piaci diszkrimináció. Statisztikai Tükör. VI. Évf. (81.)
[8] KSH (2012a): A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete 2011. Központi Statisztikai Hivatalmunkaerő felmérése. Budapest, KSH (2013): 2011. Évi népszámlálás – 3. Országos adatok. Központi StatisztikaiHivatal. Budapest. ISBN 978-963-235-417-0., KSH (2014): 2011. Évi Népszámlálás – 11. Fogyatékossággal élők.Központi Statisztikai Hivatal. Budapest ISBN 978-963-235-357-9
[9] Dajnoki Krisztina (2015): Esélyegyenlőség és diszkrimináció a szervezetben. Szerk.: Bácsné Bába Éva. Az egyénimagatartás meghatározó elemei a szervezetben. Debreceni Egyetem. Debrecen pp.76-86.
[10] KSH (2014): 2011. Évi Népszámlálás – 11. Fogyatékossággal élők. Központi Statisztikai Hivatal. Budapest ISBN978-963-235-357-9
[11] KSH (2012a): A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete 2011. Központi Statisztikai Hivatalmunkaerő felmérése. Budapest, KSH (2013): 2011. Évi népszámlálás – 3. Országos adatok. Központi StatisztikaiHivatal. Budapest. ISBN 978-963-235-417-0., KSH (2014): 2011. Évi Népszámlálás – 11. Fogyatékossággal élők.Központi Statisztikai Hivatal. Budapest ISBN 978-963-235-357-9
[12] Fedor György (2006): Megváltozott munkaképesség, vagy megváltozott lehetőségek? Fókuszcsoportos vizsgálat amegváltozott munkaképességet befolyásoló háttértényezőkről. In: Münnich Ákos (szerk.): Pszichológiaiszempontok a megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez. Didakt Kft.Debrecen pp. 253-291.
[13] Csízik Tímea – Kovács Judit – Máth János – Münnich Ákos (2007): A megváltozott munkaképességű emberekéletvitelének és munkavállalásának jellemzői. In: Münnich Ákos (szerk.) (2007): Gyakorlati megfontolások éskutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához. Didakt Kft. Debrecen. Pp. 7-24.
[14] Fábiánné Kiss Mónika – Kovács Judit (2007): Megváltozott munkaképességű dolgozók munkaérték preferenciái. In:Münnich Ákos (szerk.) (2007): Gyakorlati megfontolások és kutatási tapasztalatok a megváltozott munkaképességűemberek foglalkoztatásához. Didakt Kft. Debrecen. Pp. 123-148.,
[15] KSH (2012a): A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzete 2011. Központi Statisztikai Hivatalmunkaerő felmérése. Budapest.
[16] Szellő János (2013): A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartásáraMagyarországon. Kutatási zárótanulmány. Pécsi Tudományegyetem. Pécs.Copyright (c) 2020 Gradus