Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SPECIFICATION AND MODIFICATION OF HUNGARIAN MILITARY HR STRATEGIES 2 ND PART (HR strategy of Ministry of Defense during the regime change and the establishment of professional armed forces)


Béla Árpád Angyal

Abstract

Present article is the second part of a series analysing certain periods during the transformation of the Hungarian Defence Forces (HDF), based on the ideas mentioned above. The parts of the study released earlier (Gradus, Conference book of GMTK 2015, Kecskemét) presented general survey about the different specifications of military HR strategies and showed how much of them came true in the given period (2008-2012). The series primarily intends to shed light on what conditions helped/hindered the implementation of these strategies in everyday life, and to what extent has the previous person- centred HR strategy changed to an organization-oriented one. What were the characteristics of Hungary’s military HR strategies in 2000, what were the plans and what could be realized from them? This second part intends to present the specifics of the military HR strategy in the period of forming the professional military staff (2003) from a similar point of view. The study reflects the author's thesis.


Keywords

Keywords: Strategic planning, HR strategy, military career model, reconversion.,


References

[1] Karrierhíd [Online]: ‘2001. évi XCV törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses katonáinak jogállásáról’Available: http://karrierhid.kormany.hu/download/0/6a/50000/Magyar%20Honv%C3%A9ds%C3%A9g%20hivat%C3%A1sos%20%C3%A9s%20szerz%C5%91d%C3%A9ses%20%C3%A1llom%C3%A1ny%C3%BA%20katon%C3%A1inak%20jog%C3%A1ll%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.pdf [Acessed: 15-June-2014]
[2] 2183/1999. (VII. 23.) kormányhatározat a NATO 1999. évi védelmi tervezési kérdőívére adandó magyar válaszról,
[3] Honvédelmi Közlöny [1999]: ‘12/1999 (HK. 6.) HM utasítás a személyi feltételrendszer biztosításával kapcsolatostervezőmunka végzésére’, Budapest
[4] Krizbai, J.’A fegyveres erők a munkaerő piacán.’ Krizbai, Hadtudomány, Budapest, No. 4/1996 pp. 106-117
[5] Fagyal, Z. [2005]: ’Változások a Magyar honvédség „munkaerő gazdálkodásában’ Tudásmenedzsment, Pécs, 2005VI/2 pp 50-59
[6] Honvédelmi Közlöny [1999]: 42/2000 (HK. 15.) HM utasítás a személyi feltételrendszer rövidtávú átalakításáról,Budapest
[7] Kiss, Z. L. [2009]: ‘A védelmi tervezés és döntéshozatal szociológiai problémáinak elemzése’, ZMNE, Budapest: p113
[8] Kolossa, L. [2009]: ’A Magyar Honvédség karriermodellje’ Ph.D. Dissertation, ZMNE, Budapest, pp 46-47
[9] Országgyűlés [2000]: ‘Országgyűlési jegyzőkönyv. A jegyzői székben dr. Juhászné Lévai Katalin’ [Online],Available: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UUYPXXJFEE4J:http://www.mkogy.hu/naplo36/150/n150_048.htm&hl=hu&prmd=imvns&strip=1 [Acessed: 5-May-2012]
[10] Complex Jogtár [Online]: ‘14/2004. (III.24.) számú OGY határozat a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztésénekirányáról’, Available: http://www.complex.hu/kzldat/o04h0014.htm/o04h0014.htm [Acessed: 15-June-2014]
[11] Honvédelem.hu [Online]: ’2004.évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről’, Available:http://www.honvedelem.hu/container/files/9/3857/2004._evi_cv._torveny.pdf [Acessed: 15-June-2014]
[12] Krizbai, J. [2002, edited]: ‘Humán stratégia a professzionális haderő kialakítására 2003-2013’. HM HPF, Budapest
[13] Szenes, Z. [2006]: ‘Magyar Honvédség a NATO-ban. Mit várhatunk Rigától? Hadtudomány No. 4/2006. sz. [Online], Available: http://www.zmne.hu/kulso/mhtt/hadtudomany/2006/4/2006_4_6.html [Acessed: 15-June-2014]
[14] Szabó Iréne [2005]: ‘Nincsenek kőbe vésve NATO-ajánlásaink’ Népszava, Budapest, [25-Nov-2005 ]
[15] Honvédelem.hu [Online]: ‘20/2002. (IV. 10.) HM rendelet a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódómunkaköri követelményekről’ Available: http://www.honvedelem.hu/files/9/8110/munkakori_kovetelmenyek_20_2002.pdf Available: [Acessed: 15-July-2014]
[16] Honvédelmi Közlöny [2003]: ‘17/2003. (HK 7.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedése a hivatásos és szerződéseskatonák át és továbbképzésének megszervezéséről és végrehajtásáról’, Budapest
[17] Kiss, Z. L. [2010]: ‘A professzionalizmus és pályaidentifikáció dilemmái a szerződéses katonák körében – a kutatásiadatok tükrében’, TÁRSADALOM ÉS HONVÉDELEM X. évf.: (2. Bajtársiasság, Szolidaritás-különszám) pp 136-154Copyright (c) 2020 Gradus