Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SPECIFICATION AND MODIFICATION OF HUNGARIAN MILITARY HR STRATEGIES 1ST PART (HRM BASICS – GENERAL SURVEY – ITS CHARACTERISTICS DURING THE POLITICAL TRANSFORMATION)


Béla Árpád Angyal

Abstract

According to the experts of social and economic sciences, HR and its appropriate management is an indispensable element of efficient and successful work. When analysing organizational performance, a complex phenomenon emerges, where causes and effects or connections cannot be strictly separated from each other without distorting their significance and role, therefore these concepts should be reviewed on a strategic level. Present article is the first part of a series. The article - after the presentation of the general survey - analyses certain periods during the transformation of the Hungarian Defence Forces (HDF), based on the ideas mentioned above. What were the characteristics of Hungary’s regime change, what were the plans and what could be realized of them? The parts of the study released earlier (Conference book, GMTK 2015, Kecskemét) presented the different specifications of military HR strategies and showed how much of them came true in the given period (e.g. 2008, 2012). The study reflects the author's thesis.


Keywords

Keywords: Strategic planning, HR strategy, military career model, reconversion.,


References

[1] Schultz, T. W. [1983]: ‘Beruházás az emberi tőkébe’, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,
[2] NATO [Online]: ‘NATO 2020: Assured Security; Dynamic Engagement’ NATO Available:http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_63654.htm [Accessed: 01-Febr-2016]
[3] Varga, A.: Varga, ‘Válaszút előtt a magyar légierő’, Biztonságpolitika [Online], Available:http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1086 [Accessed: 01-Febr-2016].
[4] Bakacsi, Gy.et al. [1999]: ‘Stratégiai emberi erőforrás menedzsment’ In: Bakacsi, Gy.: Kihívások az ezredfordulón’,Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, pp 17-31
[5] Wikipedia [Online]: ‘Magyar Honvédség’, Available: http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Honv%C3%A9ds%C3%A9g [Accessed: 1-Febr-2016]
[6] Országgyűlés [Online]: ‘XIII. Honvédelmi Minisztérium’, Available: hhttp://www.parlament.hu/irom40/04730/adatok/fejezetek/13.pdf [Accessed: 1-Febr-2016]
[7] ki.oszk.hu [Online]: ‘1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya’ Available: http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/1949.pdf [Accessed: 28-Febr-2015]
[8] ‘Magyar Népköztársaság Elnöki Tanács’: ‘1971. évi 10. sz. törvényerejű rendelet a fegyveres erők és fegyverestestületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról’
[9] Honvédelmi Minisztérium: ‘6/1987. (X. 15.) HM rendelet a Magyar Köztársaság Fegyveres Erői szolgálatiszabályzatának kiadásáról’
[10] HVK SZÜFCSF: ‘010/1970 személyügyi főcsoportfőnöki intézkedés’
[11] Csapodi, T. [Online]: ’Az ellátás visszautasításának joga és a vértranszfúzió!’, Available: http://www.elitmed.hu/folyoiratok/lam/0003/12.htm [Accessed: 28-Apr-2014]
[12] Kiss, Z. L. [2005]: ‘A magyar katonai elit, 1945-89’, ZMNE, Budapest p 460
[13] Népszabadság [Online]: ’Angyalbőr nélkül: Magyarországon gyakorlatilag megszűnt a sorkötelezettség.’ Available:http://www.nol.hu/archivum/archiv-328477 [Accessed: 28-Febr-2012]
[14] Bányai, K. [2004]: ’A rekonverzió áttekintése a honvédségnél’, Új Honvédségi Szemle, 2004/3, Budapest, pp. 9-18
[15] Kanyó, M. – Kiss, Z. L. [2007]: ‘Szolgálati életkörülmények 1996-2006: az átalakuló Magyar Honvédség hivatásosés szerződéses katonák szemével – a ZMNE Szociológiai Tanszék 1996-2006 között végrehajtott empírikuskutatásainakadatai tükrében’, ZMNE, Budapest
[16] Jogtár [Online]: ‘Act IV of 1991 on Job Assistance and Unenployment Benefits’ Available:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV [Accessed: 28-Febr-2015]
[17] Bálint, S. – Pintérné, I. T. [2001]: ’A szerződéses állomány létszáma növelésének szervezeti feltételei és hatása azállományarányokra’, Hadtudományi Tájékoztató 2001/8. sz. HVK Vezérkari Iroda, Budapest, pp 203-225Copyright (c) 2020 Gradus