Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

AZ ÜZENET AKKOR IGAZÁN ÉRTÉKES, HA CÉLBA ÉR – KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG FEJLESZTÉS SZITUÁCIÓS JÁTÉKON KERESZTÜL

THE MESSAGE IS VALUABLE IF IT GETS TO YOUR PARTNER


Kazainé Ónodi Annamária, Dr. Holló Sándor

Abstract

Korábbi felmérésünk azt mutatta, hogy a kommunikációs készség fejlesztésére leggyakrabban alkalmazott módszertan az egyetemi képzésben a csoporton belüli vita és a prezentációtartás. A szituációs játékot viszonylag ritkán alkalmazzák, annak ellenére, hogy bizonyos kommunikációs készségek csak ezen keresztül fejleszthetők. Tanulmányunkban, arra világítunk rá, hogy melyek azok a kommunikációs készségek illetve technikák, melyek nélkülözhetetlenek a sikeres kommunikációhoz, ugyanakkor csak szituációs játékokon keresztül fejleszthetők hatékonyan. Következtetéseink levonását évtizedes oktatói illetve HR vezetői munkakörben betöltött tapasztalatra alapoztuk, melyet 60 egyetemi hallgató bevonásával készült felmérés is segítette.

According to our previous survey, the most frequently used methods to improve communication skills in higher education are debates within group work and presentations. The role play activities are relatively seldom used, despite the fact that some of the communication skills can be developed only in this way. In our study, we point out what communication skills and techniques are essential for the successful communication and can be developed effectively only through role play activities. Our conclusions are based on a decade long teaching and HR managerial job experience as well as a questionnaire survey involving 60 students.


Keywords

Kulcsszavak: kommunikáció, oktatásmódszertan, felsőoktatás, készségfejlesztés, szituációs játék,

Keywords: communication, teaching method, higher education, skills development, role play activities,


References

[1] Blatner, A. (1995): Role playing in education.http://www.blatner.com/adam/pdntbk/rlplayedu.htm
[2] Boudreault, C. (2010): The Benefits of Using Drama in the ESL/EFL Classroom. The Internet TESL Journal, Vol.XVI, No. 1, January 2010. http://iteslj.org/Articles/Boudreault-Drama.html
[3] Buda B. (2014): A közvetlen emberi kommunikációszabályszerűségei. http://mek.oszk.hu/02000/02009/02009.pdf
[4] Derényi A. – Vámos Á. (2015): Kimeneti leírások kiadvány. “A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintűfejlesztése, 2. ütem” c. kiemelt uniós projekt kiadványa. Oktatási Hivatal
[5] Enache, M.(2011): Teaching negotiation skills. International Conference of Scientific Paper AFASES 2011Brasov26-28 May 2011.
[6] Hildebrand, J. E. (1997): The company division meeting: A business communication situation. BusinessCommunication Quarterly 1997. Sept. pp. 96-106.
[7] Hua, L. B.,Khas M.P.I, Lumpur, K. (1991): Role-play and simulation. The English Teacher Vol XX. October.http://www.melta.org.my/ET/1991/main5.html
[8] Kazainé Ónodi A. (2015a): Az egyetemi hallgatók véleménye a kommunikációs készség fejlesztésénekfontosságáról. 158. sz. műhelytanulmány. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1858/1/Kazai_158.pdf
[9] Kazainé Ónodi A. (2015b): Szituációs játékok alkalmazásának lehetőségei és korlátai az egyetemi oktatásban. A 6.Báthory-Brassai nemzetközi konferencia tanulmánykötete pp. 82-90.
[10] http://www.bbk.alfanet.eu/index.php?module=staticpage&id=227&lang=1
[11] Kumar,M. (2011): How to use Role-Play in Teaching and Training.
[12] Liu, F., Ding, Y. (2009): Role-play in English Language Teaching. Asian Social Science Vol. 5, No. 10 October2009. pp. 140-143
[13] Ramos, F.B.R (2002): ESL Students’ Perceptions of Role-play Activities. Thesis. Eberly College of Arts andSciencesat West Virginia University. http://oatd.org/oatd/record?record=oai\%3Awvuscholar.wvu.edu\%3A6416
[14] Shaprio, S., Leopold, L. (2012): A Critical Role for Role-Playing Pedagogy. TESL Canada Journal Vol. 29, No 2,Spring 2012; pp 120-130.
[15] Szabó K (2002): Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó, 2002Copyright (c) 2020 Gradus