Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A DISZCIPLÍNA SZEREPE A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK MUNKAERŐ-PIACI SIKERESSÉGÉBEN

THE ROLE OF DISCIPLINE IN THE LABOR MARKET SUCCESS OF GRADUATES


Kiss Zsuzsanna

Abstract

A tanulmány a munkaerő-piaci sikeresség három fontos mutatóját, az első álláskeresésre fordított időt, a nettó keresetet valamint a képzettség és a foglalkozás illeszkedését vizsgálja. A különböző szakterületek végzettjei között jelentős eltéréseket tapasztalunk e három területen. A Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011-2012-es összevont adatbázisán végzett elemzések eredményei rámutatnak a 14 különböző tudományterületen végzett fiatal diplomáscsoport foglalkoztathatósága közötti hasonlóságokra és különbségekre.

In this paper are three indicators of the labor market success analyzed, the first job search time, the net earnings, and the congruence among professional occupation and graduation. There are significant differences between disciplines in this area. The analysis is based on graduates follow up system (DPR 2011-2012), and highlights the similarities and differences of employability between the young graduates of 14 disciplines.


Keywords

Kulcsszavak: foglalkoztathatóság, munkaerő-piaci sikeresség, konvertálhatóság, helyettesíthetőség, álláskeresési idő, kereset,

Keywords: employability, labor market success, convertibility, substitutability, job search time, earnings,


References

[1] Dajnoki Krisztina (2013): HR fejlesztés sajátosságai az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsmentben. AVirtuális IntézetKözép-Európa Kutatására Közleményei.5. Évf. 1. szám (No. 12. A-sorozat 4.) 103-108.
[2] Kiss Zsuzsanna (2014): Job search time: the indicator of employability. Quest Journals, Journal of Research inBusiness and Management, Vol. II. No. 4. 1-9.
[3] Nyüsti Szilvia (2013): Frissdiplomás összevont adatbázis 2011, 2012. Módszertani összefoglaló. Educatio NonprofitKft. Budapest
[4] Polónyi István (2007): Piac helyett adminisztráció? Educatio 16. Évf. 2. sz., 271-284.
[5] Purcell, R. – Beck, D. (2010): Popular education practice for youth and community development. Series:Empoweringyouth ang community work practice. Learning Matters, Exeter, UK.
[6] Robst, J. (2007): Education and job match: The retaledness of collage major and work. Economics of EducationReview. 26. (2007) 397-407.
[7] Vámos Dóra (1989): A képzettség vására: közgazdasági szempontok az oktatásszervezésben. Akadémiai Kiadó,Budapest
[8] Varga Júlia (2013): A plyakezdő diplomások munkaerő-piaci sikeressége 2011-ben. In: Frisdiplomások, 2011.Diplomás Plyakövetés. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 143-171.
[9] Veroszta Zsuzsanna (2013): Frissdiplomások 2012. Kutatási zárótanulmány. Diplomás Pályakövetési rendszerországos kutatás, Educatio Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály. [Megtekintés:.http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/Frissdiplomasok_2012_zarotanulmany_es_modszertan/Frissdiplomasok_2012.pdf]
[10] Szűcs Csaba – Zörög Zoltán (2013): Agrárdiplomásokk a munkaerőpiacon. Gazdálkodás, 57. Évf. 6. sz. 558-597.Copyright (c) 2020 Gradus