Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

A MENTORÁLÁS, MINT A TUDÁSÁTADÁS FORMÁJA MAGYARORSZÁGON

MENTORING AS A FORM OF KNOWLEDGE-TRANSFER IN HUNGARY


Bencsik Andrea, Juhász Tímea,

Abstract

A tudásátadás napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvendő formája a mentorálás. A múlt évben a szerzők egy kvalitatív és egy kvantitatív kutatást végeztek a mentorálás megismerésére magyarországi szervezetekben. A vizsgálat során megfogalmazott hipotézis, miszerint a hazai vállalatokban alapvetően a klasszikus mentorálási gyakorlat él, bizonyításra talált.

Nowadays mentoring is becoming a more and more popular form of knowledge-transfer. Last year the authors carried out a qualitative and quantitative research in order to reveal how mentoring practice is realized at Hungarian organizations. The framed hypothesis, which stated that the Hungarian companies basically use the classic form of mentoring practice, has been proven true.


Keywords

Kulcsszavak: Tudásmenedzsment, Mentorálás, Mentor, Mentorált,

Keywords: Knowledge management, Mentoring, Mentor, Mentee,


References

[1] Bácsné Bába É. (2012): A vezetők személyes hatékonysága és az időtényező közötti összefüggések, Gazdaságiés Társadalomtudományi Közlemények IV. évf. 1. szám, Nyíregyháza 2012. pp. 141-148. ISSN: 2061-3156
[2] Burke ,R.J.-Mckeen C.A. (1997): Benefits of Mentoring Relationships among Mamagerial and Professional Women:a Cauttionary Tale, Journal of Vocational Behavior 51 pp. 43-57.
[3] Chao,G.T.- Waltz, P.M.- Gardner, P.D. (1992): Formaland Informal Mentorships: A Comparison on MentoringFunctions and Contrast with Non Mentored Counterparts, Personenel Psychology,45, pp. 619-636
[4] Czeglédi Csilla (2012): Az iskolai végzettség és a munkaerő-piaci helyzet összefüggései és legfontosabbtendenciái a Visegrádi országokban. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 2:(8) pp. 140-148.
[5] Davenport,T.H.-Prusak, L. (1998): Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, HarwardBusiness School Press, Boston MA
[6] Kram, K. (1985): Mentoring at Work, Boston: Scott. Foresman, 1985.
[7] Harvey, M.-McIntyre N.-Heames J. T.-Moeller M. (2009): Mentoring Global Female Managers in the GlobalMarketplace: Traditional, Reverse and Reciprocal Mentoring, The International Journal of Human ResourceManagement Vol. 20. No. 6. June 2009.pp. 1344-1361.
[8] Haynes, R.-Gosh, R. (2008): Mentoring and Succession Management: an Evaluative Approach to the StrategicCollaboration Model, Review of Business, 28: pp. 2-12.
[9] Olšovská, A.–Mura, L.–Švec, M. (2015): The most Recent Legislative Changes and Their Impact on Interest byEnterprises in Agency Employment: What is Next in Human Resource Management? In: Problems andPerspectives in Management, Vol. 13., No. 3, 2015, pp. 47-54 .Copyright (c) 2020 Gradus