Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

SMARTMUSIC=SMART(ER)MUSIC(IAN)?


Szabó Norbert

Abstract

A XXI. század a digitális forradalom és az első digitális nemzedék születésének a kora. A digitalizáció a zeneipart és a zeneoktatást is alapjaiban rengette meg. A Z generáció tagjai szinte az IKT eszközökkel a kezükben születtek, míg a digitális bevándorló tanárok digitális kompetenciája folyamatos fejlesztést igényel. A változó felhasználói igényeket a piacon található és egyre nagyobb számban megjelenő zenei-, kottázó- és zeneoktató szoftverek is igyekeznek kiszolgálni, olykor alakítani. Tanulmányomban a SmartMusic interaktív zeneoktató program rövid bemutatásának apropóján aktuális zenepedagógiai, módszertani kérdéseket kívánok felvetni, a jövő hangszeres zeneoktatásának egy lehetséges alternatíváját bemutatni.

The 21st century is the age of digital revolution and the birth of the first digital generation. Digitization has fundamentally shaken the music industry and music education. The Z generation was born into the digital world while the digital immigrant teachers’ digital competence needs constant development. Day by day, more and more music notation and educational software are trying to serve the changing user needs on the music market. I would like to present the SmartMusic Interactive Music Learning Software and I wish to raise questions of current music pedagogical and methodological issues. I would try to show one of the possible ways of music education.


Keywords

Kulcsszavak: SmartMusic, Zeneoktatás, IKT eszközök, Z generáció, Motiváció,

Keywords: SmartMusic, Music education, ICT devices, Z generation, Motivation,


References

[1] Csapó Benő, Kárpáti Andrea (2002): Műveltség az ezredforduló után – az oktatás fejlesztésének feladatai. In:Csapó Benő (szerk.): Az iskolai műveltség, Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 308. o.
[2] Krampe, R. Th. (1994): Maintaining excellence: Cognitive-motor performance in pianists differing in age and skilllevel. Studien und Berichte des Max-Planck Instituts für Bildungsforschung, 58.
[3] Sloboda, J. A.-Davidson, J. W.-Howe, M. J. A.-Moore, D. C. (1996). The role of practice in the development ofperforming musicians. British Journal of Psychology, 87, 287–309. o
[4] Morgan, G. A., Harmon, R. J. és Maslin-Cole, C. A. (1990): Mastery motivation: Definition and measurement. EarlyEducation and Development, 1. 5. sz. 318-339.
[5] Hidi, S. (2000): An interest researcher's perspective: The effects of extrinsic and intrinsic factors on motivation. In:Sansone, C. és Harackiewicz, J. M. (szerk.): Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivationand performance. Academic Press, San Diego, California, 309-339
[6] Barry N. (2007): Motivating the reluctant student. American Music Teacher 4, 23-27.
[7] Kósáné Ormai Vera, Porkolábné Balogh Katalin, Ritoók Pálné (1984): Neveléslélektani vizsgálatok. Budapest,Tankönyvkiadó.
[8] Józsa Krisztián (2007): Elsajátítási motiváció. Műszaki Kiadó, Budapest
[9] Papert, Seymour (1994): Die Revolution des Lernens. Kinder, Computer, Schule in einer digitalen Welt. Hannover.(Eredeti: The children's machine. New York, 1993.) Papert, Seymour (1998): Die vernetzte Familie. Kinder undKomputer. Stuttgart. (Eredeti: Seymour Papert, The connected family. Atlanta, 1996.)
[10] Bessenyei István (1989): Képernyő, tanulási környezet, olvasás. Új Pedagógiai Szemle 1998 október
[11] Ouren, R. (1997). The influence of the Vivace accompaniment technology on selected middle school instrumentalstudents. Retrieved from Dissertation Abstracts International database, 58(07A), 2456.
[12] Sheldon, D., Grashel, J., & Reese, S. (1999). The effects of live accompaniment, intelligent digital accompaniment,and no accompaniment on musicians’ performance quality. Journal of Research in Music Education, 47, 251 – 265.
[13] Flanigan, G. P. (2008). An investigation of the effects of the use of SmartMusic software by brass players onintonation and rhythmic accuracy. (Ph.D., University of Kentucky). ProQuest Dissertations and Theses, .(MSTAR_304552467).
[14] Wai-chung Ho, S. (2004). Use of information technology and music learning in the search for quality education.British Journal of Educational Technology, 35(1), 57- 67. doi:10.1111/j.1467-8535.2004.00368.x
[15] Gurley, Rodney (2012): Student Perception of the Effectiveness of SmartMusic as a Practice and Assessment Toolon Middle School and High School Band Students
[16] Józsa Krisztián (2013): Az elsajátítási motiváció életkori változása egy longitudinális vizsgálat tükrében. In: MolnárGyöngyvér és Korom Erzsébet (szerk.): Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezőkértékelése. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest. 85–104.
[17] Csíkszentmihályi Mihály (1997): Flow – Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.Copyright (c) 2020 Gradus