Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

BÁTORÍTÓ NEVELÉS A BÖLCSŐDÉBEN


Neszt Judit

Abstract

A gyermeknevelés régi módszerei (szidás, feddés, fenyegetés stb.) nem csak elavultak, de legtöbbször károsak is a gyermek személyiségére. Szükséges tehát egy olyan módszer, mely hatékonyan biztosítja az intézményi közegben a kisgyermekek fejlődéséhez a nyugodt légkört, mely megerősíti őket kibontakozó félben levő egyéni törekvéseikben. A bátorító nevelés technikája Magyarországon kevéssé ismert a bölcsődei gondozónők és a szülők körében. Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a bölcsődei nevelés módszertanába mely elemei illeszthetőek, ezek hogyan hatnak a gyermek viselkedésére, a kisgyermeknevelő hallgatók számára mennyire okoz nehézséget a technika elsajátítása és alkalmazása.

Encouraging education shows us how to know and understand the child, it's behavior, and the enviroment in which the given behavior occurs. Helps to understand the essencials, not just see what child is doing but to know why. We will be able to take in account that the behavior is not just a reaction, but it is making place for itself in the world. Its basic, that child has to be encouraged .We have to avoid punishment and praising, but to accept the natural and logical consequences.


Keywords

Kulcsszavak: bölcsőde, nevelés, individuálpszichológia, bátorító nevelés,

Keywords: encouraging education, encouragement, early childhood care, natural and logical, cosequences,


References

[1] Brezsnyánszky László (szerk.) : A bátorító nevelés alapjai. Segédanyag azindividuálpszichológia nevelési elveinek és módszereinek tanulásához. Altern Füzetek 10.Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, (é.n.) 73-82.o.
[2] Miller, Alice: Kezdetben volt a nevelés. Pont Kiadó, Budapest, 2014. 72.o.
[3] Uo. 12.o.
[4] Brezsnyánszky László (szerk.) : A bátorító nevelés alapjai. Segédanyag azindividuálpszichológia nevelési elveinek és módszereinek tanulásához. Altern Füzetek 10.Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, (é.n.) 34-39.o.
[5] A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai. Módszertani levél. NCsSzI, Budapest,2012. 16.o.
[6] Brezsnyánszky László (szerk.) : A bátorító nevelés alapjai. Segédanyag azindividuálpszichológia nevelési elveinek és módszereinek tanulásához. Altern Füzetek 10.Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, (é.n.) 42.o.
[7] Brezsnyánszky László (szerk.) : A bátorító nevelés alapjai. Segédanyag azindividuálpszichológia nevelési elveinek és módszereinek tanulásához. Altern Füzetek 10.Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest, (é.n.) 85.o.Copyright (c) 2020 Gradus