Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

5-8. OSZTÁLYOS TANULÓK MINDENNAPI KIHÍVÁSAI AZ ÉNHATÉKONYSÁG TÜKRÉBEN

EVERYDAY CHALLENGES OF 5-8. GRADE STUDENTS IN THE LIGHT OF SELF-EFFICACY


Nagyné Hegedűs Anita

Abstract

A korai serdülőkorba lépés számos új kihívást tartogat a fiatalok számára. Az énhatékonysággal kapcsolatos szakirodalmak tanulmányozása igazolja, hogy e korosztály pontosabb megismerésében fontos tényezőnek tekinthető e terület vizsgálata. Jelen elemzés 180 általános iskolai, felső tagozatos tanuló válaszai alapján készült. A kapott eredmények osztályonkénti eloszlás mentén történt elemzése életkorspecifikus kihívásokat tükröz.

Entering the period of early adolescence is a challenge for young people. Studying the literature of self-efficacy proves that this field is to be regarded an important factor in knowing the cohort. The present study was based on the data of 180 primary school senior section students. The results reflect age specific challenge according to the distribution by years.


Keywords

Kulcsszavak: Általános iskola, Énhatékonyság, Korai serdülőkor,

Keywords: Primary school, Self-efficacy, Early adolescence,


References

[1] Bandura, A. (1993): Perceived Self-efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist,28 (2), 117-148.
[2] Bandura, A. (1994): Self-efficacy. In: Ramachaudran, V. S. (Ed.): Encyclopedia of human behavior, Vol. 4., 71-81.Academic Press, New York.
[3] Bandura, A. (1995): Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In: Bandura, A. (ed.): Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press, New York.
[4] Bandura A. (2001): Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology 52, 1-26.
[5] Pikó Bettina és Hamvai Csaba (2012): Stressz, coping és reziliencia korai serdülőkorban. Iskolakultúra, 2012/9. 24-33.
[6] Ross, S. N. (2007): Albert Bandura. In: Kincheloe, J. L.; Horn, R. A. (ED.): The Praeger handbook of Education andPsychology (vol. 1.). Praeger Publishers, Westport, Connecticut, London.
[7] Rózsa Sándor és Kő Natasa (é.n.): Az észlelt énhatékonyság szerepe gyermek- és serdülőkorban. Kézirat.
[8] Schunk, D. H.; Miece, J. L. (2006): Self-Efficacy Development in Adolescence. In: Pajares, F.; Urdan, T. (Eds.):Self-Efficacy Beliefs of Adolescents. Information Age Publishing, Greenwich, CT, 71-96.
[9] Schunk, D. H.; Pajares, F. (2001): The Development of Academic Self-Efficacy. In Wigfield, A.; Eccles, J. (Eds.):Development of achievement motivation. San Diego: Academic Press
[10] Spano, S. (2004): Stages of Adolescent Development. Research fACTs and Findings. 2004 May.
[11] Stang, J.; Story, M. (2005): Adolescent Growth and Development. In: Stang, J.; Story, M. (eds): Guidelines forAdolescent Nutrition Services. Center for Leadership, Education, and Training in Maternal and Child Nutrition,Division of Epidemiology and Community Health, School of Public Health, University of Minnesota.
[12] Urdan, T.; Klein, S. (1998): Early Adolescence: A Review of the Literature. The U.S. Department of Education,Office of Educational Research and Improvement. MPR Associates, Inc., Berkeley.Copyright (c) 2020 Gradus