Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

„KI VAGYOK ÉN?” – A PEDAGÓGUSIDENTITÁS MÉRÉSE A HÚSZ ÁLLÍTÁS MAGAMRÓL C.TESZTTEL

"WHO AM I?" - USING THE TWENTY STATEMENT TEST TO MEASURE PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENT TEACHERS


Koltói Lilla

Abstract

A vizsgálatban a Húsz állítás teszt alkalmazásával leendő pedagógusok identitásstruktúráját tártam fel. A tartalmi kategóriák kialakításával és a tartalmak elemzésével képet kaphatunk a személyes és szociális alidentitások szerveződéséről. A vizsgálatban a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karának tanító szakos hallgatói vettek részt (N = 199). Az eredmények azt mutatják, hogy a szakmai identitás formálása a főiskolán sikeres folyamat.

In the study the Twenty Statements Test was used to assess student teachers’ identity profile with special focus on their professional identity. By the content analysis of the spontaneous statements you can discover the organization of personal and social identities. The student teachers of Kecskemét College Teacher Training Faculty (N = 199) took part in the measurement. According to the results the social identity formation is a successful process at the college.


Keywords

Kulcsszavak: szakmai identitás, hallgatói sikeresség, tartalomelemzés, felsőoktatás,

Keywords: professional identity, student success, content analysis, higher education,


References

[1] Pataki Ferenc (2004): Érzelem és Identitás. Új Mandátum Könyvkiadó
[2] Kiss Paszkál (2012): Büszkeség, önértékelés és elköteleződés: egy irányba mutatnak a csoportközi viselkedésalapvező erői? In: Fülöp Márta és Szabó Éva (szerk.): A pszichológia mint társadalomtudomány. ELTE EötvösKiadó, 353-370.
[3] Beijaard, D., Meijer, P.C., Verloop, N. (2004): Reconsidering research on teachers’ professional identity. Teachingand Teacher Education, 20 (2004) 107-128.
[4] Schepens, A., Aelterman, A., Vlerick, P. (2009): Student Teachers’ Professional Identity Formation: Between beingBorn as a Teacher and becoming one. Educational Studies. Vol. 35, Nr.2, 1-22.
[5] Dobrow, S.R., Higgins, M.C. (2006): Developmental networks and professional identity: a longitudinal study. CarrierDevelopmental International, Vol. 10, No. 67, 567-583.
[6] Korthagen, F., Vasalos, A. (2005): Levels in reflection: core reflection as a means to enhance professional goals.Teachers and Teaching: theory and practice, Vol. 11, No. 1, 47-71.
[7] Kuhn, M. H., & McPharland, T. (1954). An Empirical Investigation of self-attitudes. American Sociological Review,19, 68-76.
[8] Carpenter, S., Meade-Pruit, S. M. (2008). Does the Twenty Statement Test elicit self-concept aspects that are mostdescriptive? World Cultures eJournal, 16(1), art 3. http://escholarship.org/uc/item/466355d4 letöltés ideje:2015.03.18.
[9] Kihlstrom, J. F., Cantor, N. (1984): Mental representations of the self. In Berkowitz, L. (ed.), Advances InExperimental Social Psychology, Vol 17, San Diego, CA: Academic Press. 1-47.
[10] Rhee, E., Uleman, J. S., Lee, H. K., and Roman, R. J. (1995): Spontaneous self-descriptions and ethnic identities inindividualistic and collectivistic cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 69:142-152.
[11] Kanawaga, C., Cross, S.E., Markus, H.R. (2001): "Who Am I?" The Cultural Psychology of the Conceptual Self.Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 27, No. 1, 90-103.
[12] Sallay Hedvig, Münich Ákos (1999): Családi nevelési attitűdök percepciója és a self-fejlődéssel való összefüggései.Magyar pedagógia, 99. évf. 2. szám 157?174.
[13] Dissanayake, M. P., McConatha, J. T. (2013): The Interplay of Multiple Identities of Individuals Across MultipleDomains. World Cultures eJournal, http://escholarship.org/uc/item/4r83021w letöltés ideje: 2015.03.18.
[14] Aypay, A., Aypay, A. (2011): The Twenty Statement Test in Teacher Development. Turkish Online Journal ofQualitative Inquiry, October 2011, 2(4).Copyright (c) 2020 Gradus