Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

Az olvasásértés fejlesztésének tapasztalatai az angol nyelvórákon

Experiences of Developing Reading Comprehension Skills in English lessons


Tánczikné Varga Szilvia

Abstract

A cikk szövegértési feladatok tanításával kapcsolatban szerzett tapasztalatokról szól, amelyeket a szerző a főiskolások angol nyelvre tanítása során szerzett. A nyelvórán használt olvasási technikákat mutatja be, leírja, hogy hogyan működnek ezek a stratégiák a nyelvórán, elemezve mind a diákok mind a tanár észrevételeit. Végül hangsúlyozza az olvasási képesség fejlesztésének fontosságát és az olvasási stratégiák használatának lehetőségét. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a tanári munka hatékonyságát sokszor a használt módszereken kívül egyéb tényezők is befolyásolják, mint például a választott szövegek témaköre, szókincse és a hallgatók motivációja.

The purpose of the article is to share the author’s teaching experiences in connection with teaching reading to college students. It focuses on some reading strategies used in the classroom. The author describes how these methods worked in different groups. Both the students’ and the teacher’s perceptions and attitudes towards the use of reading strategies are addressed. Finally, the author emphasizes the importance of developing reading skills using reading strategies in language lessons and she also calls the attention to the fact that there are other factors which influence the effectiveness of teaching, for example the topics, vocabulary of the texts and the students’ motivation.


Keywords

Kulcsszavak: nyelvtanulás, készség,olvasás, olvasási stratégiák, problémák,

Keywords: language learning, skills, reading, reading strategies, problems,


References

[1] Grabe, W.:Reading in a Second Language. The Oxford Handbook of AppliedLinguistics. Cambridge UniversityPress. 2010, pp1-12.
[2] Józsa Krisztián, Steklács János:Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő és CsépeValéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez Nemzeti Tankönykiadó, 2012.
[3] Grabe, W..:Reading in a Second Language.The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Cambridge UniversityPress .2010. pp.1-12.
[4] Steklács János, Molnár Gyöngyvér és Csapó Benő: Az olvasás-szövegértés online diagnosztikus mérések tartalmikereteinek elméleti háttere. In: Csapó Benő, Steklács János és Molnár Gyöngyvér (szerk.): Az olvasás-szövegértésonline diagnosztikus értékelésének tartalmi keretei. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, NemzetiTankönykiadó.2015,13-28. o.
[5] Gósy Mária: Modell az olvasástanításhoz. Fejlesztő Pedagógia 2, pp.28-32
[6] Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In: Józsa Krisztián(szerk.):Az olvasási képességfejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, 2006.17-42.o
[7] Adamikné Jászó Anna: Az olvasás múltja és jelene.Trerzor, Budapest, 2006. 268.o.
[8] Kingston, A.: Some thoughts on Reading comprehension. In: Hafner, L.(Ed): Improving reading comprehension insecondary schools.Macmillan, 1967.p. 72-75
[9] Snow, C. E.:Reading for Understanding: Toward an R&D program inreading comprehension. Santa Monica, CA:RAND, 2002. p.33.
[10] Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása és tanulása. Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó Zrt, 2013. 14.o.
[11] Grabe W.:Readingin a Second Language. The Oxford Handbook of Applied Linguistics, Cambridge UniversityPress, 2010.pp 1-12.
[12] Csapó Benő, Józsa Krisztián, Hódi Ágnes és Csíkos Csaba: Diagnosztikus olvasás felmérések részletes tartalmikereteinek kidolgozása: elméleti alapok és gyakorlati kérdések. Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikusértékeléséhez. Nemzeti Tankönykiadó, 2012. 205.o.
[13] Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása és tanulása. Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó Zrt, 2013. 20.o.
[14] van den Broek, P. és Krémer The mind inaction: What it means to comprehend during reading. in Taylor, B. M.,Graves, M. F. and van den Broek, P (ed.) Reading for meaning: Fostering comprehension in the middlegrades.Teacher’s College Press, 2000. pp1-31.
[15] Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. In: Józsa Krisztián(szerk.):Az olvasási képességfejlődése és fejlesztése. Dinasztia Tankönyvkiadó, 2006.17-42.o.
[16] Common European Framework for Languages.Cambridge University Press, 2002.pp.1-10.
[17] Common European Framework for Languages. Cambridge University Press, 2002.pp 86.
[18] Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása és tanulása. Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó Zrt., 2013. 20.o.
[19] Bob Hastings, Martha Uminska, Dominika Chandler: Longman Exam Accelerator. Pearson Longman, 2012. pp 12-19.
[20] Ujlakyné Szűcs Éva: A nyelvoktatás fejlesztésének lehetőségei a Kecskeméti Főiskolán hallgatói interjúk alapjánGradusVol 2, No 1., 2015, pp. 111-118.
[21] Steklács János: Olvasási stratégiák tanítása és tanulása. Nemzedékek Tudása tankönyvkiadó Zrt.,2013. 93.o.
[22] Ujlakyné Szűcs Éva :A nyelvoktatás fejlesztésének lehetőségei a Kecskeméti Főiskolán hallgatói interjúk alapjánGradusVol 2, No 1 ,2015 pp.111-118.
[23] Ilona Leki: Academic Writing. Cambridge University Press, 2012. pp.75-124.
[24] Bob Hastings, Martha Uminska, Dominika Chandler: Longman Exam Accelerator. Pearson Longman, 2012.pp.12-19.
[25] Józsa-Steklács: Új utak az olvasástanítás kutatásában. In: Szávai Ilona (szerk.):Az olvasás védelmében. Pont,2010. 78-79.o.Copyright (c) 2020 Gradus