Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

VÁLTOZATOK EGY TÉMÁRA – MEGJEGYZÉSEK PETELEI ISTVÁN ELSŐ ÉS UTOLSÓ KÖTETÉHEZ

VARIATIONS ON A THEME – REFLECTIONS ON PETELEI ISTVAN’S FIRST AND LAST BOOKS


Bárdos Dóra

Abstract

Petelei István az előző századforduló magyar irodalmának méltatlanul elfelejtett novellistája. Készülő doktori dolgozatomban könyvformában megjelent elbeszéléseivel foglalkozom. Tanulmányomban első és (az életében megjelent) utolsó kötetét állítom egymás mellé különbségeket és hasonlóságokat keresve.

Petelei István was an original actor of the Hungarian literature at the 19th century. He is almost forgotten though worthy of notice. In my PhD dissertation I currently work on I examine his short stories released in book form. My essay is about similarities and differences of Petelei’s first and last book.


Keywords

Kulcsszavak: Petelei István, novella, változatok,

Keywords: Petelei István, short story, versions,


References

[1] Petelei István (1852, Marosvásárhely – 1910, Kolozsvár), novellista, hírlapíró, lapszerkesztő, a Kelet, a KolozsváriKözlöny, majd az általa alapított Kolozsvár folyóirat munkatársa, irodalomszervező, a Kemény Zsigmond Társaságtagja, az Erdélyi Irodalmi Társaság megalakulásának kezdeményezője. Életében 7 novelláskötete és egy hosszúelbeszéléskönyve jelent meg. Életrajzi jegyzet POZSVAI Györgyi, Jegyzetek = PETELEI István, Őszi éjszaka, vál. P.Gy., Bp, Anonymus, 2002, 216. alapján.
[2] A regényt először a Petelei szerkesztette Kolozsvár közölte 1887-ben, másodjára a Pásztortűz 1923-ben.Könyvben 1924-ben látott napvilágot, s benne szerepelt a Sebestyén Eszti című elbeszélés is: P. I, Egy asszonyért,Kolozsvár, Haladás, 1924.
[3] PETELEI István Összes novellái I-II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Csokonai Könyvtár 13., Debrecen, Kossuth EgyetemiKiadó, 2007
[4] A Honvágyról már írtam egy részletes elemzést, amely a terjedelem jelentőségét is figyelembe veszi: BÁRDOS Dóra,Komédia hideg időben: Petelei István Honvágy című novellájáról, Elektronikus Könyv és Nevelés, XIII. évfolyam,2011/4 (utolsó lekérés: 2015. november 5.).
[5] KOZMA Dezső, Egy erdélyi novellista – Petelei István, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1969, 21-22.
[6] Ezekről az „utcatörténetekről” Török Zsuzsa írt érdekes tanulmányt, elemzésében azonban Az élet kötet Apróképek ciklusának a legkevésbé sem „Az én utcám”-ban játszódó darabjai elő sem kerülnek: vagyis ezt a ciklustkülönválasztja a többitől. TÖRÖK Zsuzsa, „Az én utczám”. Petelei novellák ciklusok rendszerében = T. Zs., PeteleiIstván és az irodalom sajtóközege, Bp., Ráció, 2011, 59-83.
[7] TÖRÖK Zsuzsa, Jegyzetek = PETELEI István Összes novellái I-II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Csokonai Könyvtár 13.,Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 584.
[8] BÁRDOS Dóra, Címek és címadási jellegzetességek Petelei István novellisztikájában = AGTEDU 2012 – A MagyarTudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola,2013, 79-84.
[9] Petelei István irodalmi levelezése, s. a. r. BISZTRAY Gyula, Bukarest, Kriterion, 1980, 213.
[10] PETELEI István Összes novellái, 7.
[11] TÖRÖK Zsuzsa, „Az én utczám”, 76, 83.
[12] Adatok: TÖRÖK Zsuzsa, Jegyzetek = PETELEI István Összes novellái I-II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Csokonai Könyvtár13., Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 583-584, 630.
[13] PETELEI István, A nagyapó = PETELEI István Összes novellái I-II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Csokonai Könyvtár 13.,Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 31-37.
[14] PETELEI István, A nagyapó = PETELEI István Összes novellái I-II., s. a. r. TÖRÖK Zsuzsa, Csokonai Könyvtár 13.,Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007, 443-448.
[15] “Zotero Style Repository,” Roy Rosenzweig Center for History and New Media. [Online]. Available:http://www.zotero.org/styles. [Megtekintés: 19-Mar-2014].Copyright (c) 2020 Gradus