Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

AZ EMELT LÉGKÖRI CO2 KONCENTRÁCIÓ ÉS A VÍZMEGVONÁS KOMBINÁLT HATÁSAI ŐSZI BÚZAFAJTÁK PRODUKTIVITÁSÁRA ÉS VÍZHASZNOSÍTÓ KÉPESSÉGÉRE

COMBINED EFFECTS OF THE ELEVATED ATMOSPHERIC CO2 CONCENTRATION AND THE WATER SHORTAGE ON THE PRODUCTIVITY AND WATER USE EFFICIENCY OF WINTER WHEAT GENOTYPES


Varga Balázs, Varga-László Emese, Veisz Ottó

Abstract

Az egyre gyakoribbá váló időjárási anomáliák közül az aszály kialakulása jelenti a legkomolyabb kockázatot a szántóföldi termelésben, azáltal, hogy olyan stresszhelyzetet eredményez, mely a termésmennyiséget jelentős mértékben csökkentheti. A mezőgazdaságban a víztakarékos termesztési rendszerek alkalmazása során szükség van olyan fajták termesztésbe vonására, melyek képesek a talajban rendelkezésre álló vízkészletek hatékony felhasználására. Mivel optimális körülmények között a modern búzafajták vízhasznosítása hatékony, azt vizsgáltuk, hogyan alakul a transpiráció produktivitása limitált vízellátás mellett. Kísérletünkben a fejlődés különböző fázisaiban jelentkező vízhiány produkcióbiológiai tulajdonságokra, valamint a vízhasznosító képességre kifejtett hatásait vizsgáltuk normál és emelt légköri CO2 koncentráció mellett.

Extreme weather events seem to getting more frequent and intense. Among the weather extremes the intensive drought poses the highest risk for the field crop production. Lack of the water could cause stress for plants which leads to a decrease in the harvested yield. There are water saving cultivation technologies in practice but there is a need for cultivars which could use the water stored in the soil effectively themselves. Under optimum watering the modern varieties could utilize the water effectively but it is especially important how this property is changing under limited water supply. In the present study the effects of the water shortage on production and water use efficiency was examined under ambient and elevated atmospheric CO2 concentrations.


Keywords

Kulcsszavak: Klímaváltozás, Szárazság stressz, Vízhasznosító képesség, Fenntartható mezőgazdaság,

Keywords: Climate change, Drought stress, Water use efficiency, Sustainable agriculture,


References

[1] Barnabás, B., Jäger, K. és Fehér, A., 2008. The effect of drought and heat stress on reproductive processes incereals. Plant, cell & environment, 31(1), o.11–38.
[2] Brázdil, R., Trnka, M., Dobrovolný, P., Chromá, K., Hlavinka, P. és Žalud, Z., 2008. Variability of droughts in theCzech Republic, 1881–2006. Theoretical and Applied Climatology, 97(3-4), o.297–315.
[3] Dong, B., Shi, L., Shi, C., Qiao, Y., Liu, M. és Zhang, Z., 2011. Grain yield and water use efficiency of two types ofwinter wheat cultivars under different water regimes. Agricultural Water Management, 99(1), o.103–110.
[4] Farshadfar, E., Farshadfar, M. és Sutka, J., 2001. COMBINING ABILITY ANALYSIS OF DROUGHT TOLERANCEIN WHEAT OVER DIFFERENT WATER REGIMES. Acta Agronomica Hungarica, 48(4), o.353–361.
[5] Howell, T.A., Steiner, J.L., Schneider, A.D. és Evett, S.R., 1995. Evapotranspiration of irrigated winter wheat -Southern high plains. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 38(3), o.745–759.
[6] Kang, S., Zhang, L., Liang, Y., Hu, X., Cai, H. és Gu, B., 2002. Effects of limited irrigation on yield and water useefficiency of winter wheat in the Loess Plateau of China. Agricultural Water Management, 55(3), o.203–216.
[7] Miranzadeh, H., Emam, Y., Pilesjö, P. és Seyyedi, H., 2011. Water use efficiency of four dryland wheat cultivarsunder different levels of nitrogen fertilization. Journal of Agricultural Science and Technology, 13(6), o.843–854.
[8] Qiu, G.Y., Wang, L., He, X., Zhang, X., Chen, S., Chen, J. és Yang, Y., 2008. Water use efficiency andevapotranspiration of winter wheat and its response to irrigation regime in the north China plain. Agricultural andForest Meteorology, 148(11), o.1848–1859.
[9] Sun, H.-Y., Liu, C.-M., Zhang, X.-Y., Shen, Y.-J. és Zhang, Y.-Q., 2006. Effects of irrigation on water balance, yieldand WUE of winter wheat in the North China Plain. Agricultural Water Management, 85(1-2), o.211–218.
[10] Trnka, M., Rötter, R.P., Ruiz-ramos, M., Kersebaum, K.C., Olesen, J.E., Žalud, Z. és Semenov, M.A., 2014.production will become more frequent with climate change. Nature, 4(May), o.637–643.
[11] Varga, B. és Bencze, S., 2009. Proceedings of the VIII. Alps-Adria Scientific Workshop, 27 April–2 May 2009, Neum,Bosnia-Herzegovina — CROP PRODUCTION AND PLANT PROTECTION. Cereal Research Communications,37(0), o.4–364.
[12] Varga, B., Varga-László, E., Bencze, S., Balla, K. és Veisz, O., 2013. Water use of winter cereals under well-wateredand drought-stressed conditions. Plant, Soil and Environment, 59(4), o.150–155.
[13] Varga, B., Vida, G., Varga-László, E., Bencze, S. és Veisz, O., 2015. Effect of Simulating Drought in VariousPhenophases on the Water Use Efficiency of Winter Wheat. Journal of Agronomy and Crop Science, 201(1), o.1–9.
[14] Xue, Q., Zhu, Z., Musick, J.T., Stewart, B.A. és Dusek, D.A., 2006. Physiological mechanisms contributing to theincreased water-use efficiency in winter wheat under deficit irrigation. Journal of Plant Physiology, 163(2), o.154–164.Copyright (c) 2020 Gradus