Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

DEKORÁCIÓS ÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA NÉHÁNY EGYNYÁRI EFEMER SZÁNTÓFÖLDI VADVIRÁG ESETÉBEN

DETERMINATION OF ORNAMENTAL VALUE IN SOME ANNUAL EPHEMERAL WILDFLOWERS


Ecseri Károly, Tillyné Mándy Andrea, Honfi Péter

Abstract

Szabadföldi vizsgálatunkban két vegetációs perióduson keresztül figyeltük meg 12 archeofiton faj virágzását. A Sinapis arvensis 2013-ban domináns szerepet játszott a tavaszi aszpektusban, ugyanakkor 2014-ben már csökkent az egyedszáma. A Vaccaria hispanica virágzását félbeszakította a 2013 júniusának végén hullott jégeső. A Cyanus segetum (syn. Centaurea cyanus) mindkét évben tömegesen díszített, a virágzás alatt hullott nagymennyiségű csapadék sem károsította a fészekvirágzatokat. A Papaver rhoeas a 2014-es vegetációban jelentkezett tömegesen az Anthemis cotula mellett. A 2014 július végén elvégzett talajforgatás pozitív hatással volt a T2-es életformájú fajok másodvirágzására. Ezek a növények tág hőmérséklet intervallumban virágoztak és legtöbb esetben érzékenyen reagáltak a virágzás alatt hullott nagymennyiségű csapadékra.

Flowering intensity of 12 archeophytes species was investigated in outdoor experiment during two vegetation periods. Sinapis arvensis was the most dominant species in 2013, but the number of individuals decreased in 2014. The blooming period of Vaccaria hispanica was interrupted by hail in June 2013. Cyanus segetum (syn. Centaurea cyanus) had significant decoration value in both years. The big amount of precipitation did not cause flower damage in this species. The number of individuals grew by Papaver rhoeas such as Anthemis cotula in 2014. The soil ploughing the end of July had positive effect the second flowering period of the investigated species (life form: annual – T2). These plants are able to bloom in wide range of temperature and almost none of them were sensitive to the big amount of precipitation during decoration period.


Keywords

Kulcsszavak: archeofiton, díszítőérték, Cyanus segetum, Vaccaria hispanica, Papaver rhoeas,

Keywords: archeophytes, ornamental value, cornflower, cow cockle, poppy,


References

[1] Arianoutsou. M. et al. 2010. The alien flora of Greece: taxonomy, life traits and habitat preferences. BiologicalInvasions. Vol. 12. pp. 3525-2549.
[2] C. Dan Cin D’Agata et al. 2009. A preliminary inventory of the alien flora of Crete (Greece). Bocconea. Vol. 23. pp.301-315.
[3] Celesti-Grapow, L. et al. 2009. Inventory of the non-native flora of Italy. Plant Biosystems. Vol. 143. pp. 386-430.
[4] Comin, S., Poldini, L. 2009. Archaeophytes: Decline and dispersal – A behavioural analysis of a fascinating groupof species. Plant Biosystems. Vol. 143. pp. 46-55.
[5] Hulina, N. 2005. List of Threatened Weeds in the Continental Part of Croatia and their Possible Conservation.Agricluturae Conspectus Scientificus. Vol. 70(2). pp. 37-42.
[6] Medvecká, J. et al. 2012. Inventory of alien flora of Slovakia. Preslia, Vol. 84. pp. 257-309.
[7] Pinke Gy. 1995. Kísérlet a botanikai szempontból értékes gyomnövényeink összeírására. Acta AgronomicaÓvárensis. 37. évf. 153-175. o.
[8] Pinke Gy. 1999. Veszélyeztetett szegetális gyomnövények és fenntartásuk lehetőségei európai tapasztalatokalapján. Kitaibelia. 4(1). évf. 95-110. o.
[9] Pinke Gy., Pál R. 2005. Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme. Alexandra Kiadó. Pécs.
[10] Preston, Ch. D. et al. 2004. Archaeophytes in Britain. Botanical Journal of the Linnean Society. 145. pp. 257–294.
[11] Pyšek, P. et al. 2012. Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomicdiversity and invasion patterns. Preslia. Vol. 84. pp. 155-255.
[12] Soó R. 1964-1985. A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I-VI. Akadémiai Kiadó.Budapest.
[13] Terpó, A. et al. 1999. Provisional list of Hungarian archaeophytes. Thaiszia Journal of Botany. Vol. 9. pp. 41-47.
[14] Tokarska-Guzik, B. et al. 2010. Alien vascular plants in the Silesian Upland of Poland: distribution, patterns,impacts and threats. Biodiversity Research and Conservation. Vol. 19. pp. 33-54.
[15] Udvardy L. 2000. Archaikus gabonagyomjaink mint dísznövények. In: Gyulai F. (ed.) Az agrobiodiverzitásmegőrzése és hasznosítása. Szimpózium Jánossy Andor emlékére. Tápiószele. 415-418. o.
[16] Williamson. M. et al. 2008. A provisional list of Irish archaeophytes. Irish Naturalists’ Journal. Vol. 29(1). pp. 30-35.
[17] Zając, M. et al. 2009. Extinct and endangered archaeophytes and the dynamics of their diversity in Poland.Biodiversity Research and Conservation. Vol. 13. pp. 17-24.Copyright (c) 2020 Gradus