Gradus

VOL 3, NO 1 (2016): SPRING (APRIL)

 

HOMOKI SZŐLŐÜLTETVÉNY GYOMFLÓRÁJA

WEED VEGETATION OF A VINEYARD ON SANDY


Baglyas Ferenc – Vojnich Viktor - Pölös Endre

Abstract

Homoki szőlőültetvényekben különösen veszélyes konkurenciát jelentenek a gyomnövények a szőlőnek. Vizet és tápanyagokat vonnak el a kultúrnövénytől, valamint árnyékolhatnak is. A Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kara bemutatókerti szőlőültetvényben végeztünk gyomfelvételezéseket. A felvételezések 5 x 2 m-es parcellákon történtek. Négyféle gyomtársulást találtunk: 1. királydinnyés, 2. kövérporcsinos, 3. disznóparéjos-libatopos, 4. aprószulákos.

Weeds are particularly competitive with vineyards on sandy soil. They extract water and nutrients from the crops besides they shade plants. A weed survey was carried out in the demonstration garden vineyard of the College Faculty of Horticulture of Kecskemét College. The recordings were made in 5 x 2 m plots. We found four types of weed communities. 1. Puncturevine 2. Common purslane 3. Pigweed-White goose foot 4. Bindweed Various weed communions were created on different soil weed patches.


Keywords

Kulcsszavak: gyomszabályozás, allelopátia, talajborítás, Digitaria sanguinalis, Eragrostis poeoides,

Keywords: weed control, allelopathy, soil cover, Digitaria sanguinalis, Eragrostis poeoides,


References

[1] Bunting, ,A. H. (1960): Some reflection ont he ecology of weeds, Blackwell, Oxford
[2] Holzner, W., Numata, M. (Eds.) (1978): Biology and ecology of weeds, Springer Netherlands, Dordrecht
[3] Lehoczky É. (1994): A gyomnövények és kultúrnövények versengése a tápanyagokért. In Debreczeni B. –Debreczeni Bné (szerk.) Trágyázási kutatások 1960-90-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 355-361.
[4] Újvárosi M. (1973): Gyomnövények, Mezőgazdasági Kiadó, BudapestCopyright (c) 2020 Gradus